Przyjmujemy rezerwację za pomocą następujących czynności: telefonicznie, drogą elektroniczną - poczta mailowa.

1. Procedura rezerwacji

Klient rezerwuje pobyt w  apartamencie za pomocą w/w środków komunikacji. W momencie kontaktu rezerwacja jest niepotwierdzona i należy ją traktować jako informację o dostępności. Rezerwację uważa się za potwierdzoną  po dokonaniu przez Klienta wpłaty zadatku  w wysokości minimum 40% wartości rezerwowanego pobytu, w terminie 2 dni od momentu zawarcia rezerwacji niepotwierdzonej.

Zadatek  należy wpłacić na konto :  CARSO Janusz Spitalniak    ul. M.C. Skłodowskiej 9

63-400 Ostrów Wielkopolski.

Santander Polska S.A. - Numery kont 

PL17 1090 1160 0000 0001 1938 3510 ( PLN )

PL91 1090 1160 0000 0001 1938 3536 ( EUR )

PL18 1090 1160 0000 0001 3347 0123 ( USD )

SWIFT WBK PPLPPXX

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i adresu , oraz terminu rezerwowanego pobytu. Po zaksięgowaniu na naszym koncie zadatku, Klient zostanie powiadomiony o potwierdzeniu rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną.

2. Anulowanie rezerwacji

a. Brak wpłaty zadatku  w wymienionym w pkt.1 terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

b. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 61 dni przed dniem ,w którym miało nastąpić rozpoczęcie pobytu w apartamencie, zadatek  zostanie zwrócony na konto bankowe wskazane przez Klienta w wysokości 50% jego wartości.

c. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 61 dni od daty rozpoczęcia pobytu, zadatek w całości przepada.

d. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie zwracamy kosztów opłaconych a niewykorzystanych noclegów. 

3. Zapłata za pobyt

Klient zobowiązany jest zapłacić za rezerwowany pobyt w dniu przyjazdu w momencie przekazania kluczy. Zapłata zostanie umniejszona o kwotę wcześniej wpłaconego zadatku.

4. Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz w celu meldunkowym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu ani również nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.09.1997r o Ochronie Danych Osobowych.

Klient ma prawo do wglądu  , poprawy jak i usunięcia swoich danych osobowych.

5. Akceptacja regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Doba hotelowa

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.